Aktualności << powrót do listy
Konferencja i warsztaty PROJEKT / PROCES / PRODUKT

Konferencja i warsztaty PROJEKT / PROCES / PRODUKT

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem zapraszają na konferencję PROJEKT / PROCES / PRODUKT, która odbędzie się 19 listopada 2010 w Galerii Aula Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 29.

 

Podczas konferencji PROJEKT / PROCES / PRODUKT omawiane będą możliwości współpracy uczelni z producentami, w tym doświadczenia z Programem Edukacyjno-Projektowym (PE-P), oraz znaczenie designu i kształcenia projektowego w Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Prelegenci poruszą problem promocji i zarządzania designem, roli projektanta w procesie tworzenia nowego produktu oraz badań powiązanych z procesem projektowym. Zaprezentowana zostanie także strategia rozwoju UEP w obszarze B+R. Tematyka konferencji adresowana jest do przedsiębiorców, menedżerów, kierowników produkcji, technologów, projektantów, naukowców, studentów, parków technologicznych, instytucji promujących design, instytucji otoczenia biznesu i urzędów. Konferencja ma charakter otwarty.

 

Z prelekcjami wystąpią wykładowcy z UAP, ASP w Gdańsku, UEP i UAM, przedstawiciele firm odnoszących sukcesy na rynku meblarskim (Noti, Mikomax, Meble Vox), doświadczeni projektanci i absolwenci UAP, a także specjaliści od promocji (Profundo, MTP).

 

Zobacz i pobierz program konferencji PPP >>>

 

PROJEKT / PROCES / PRODUKT otwiera obchody 10 lat współpracy UEP z przemysłem. Jest też pierwszym z serii wydarzeń organizowanych z okazji 60-lecia istnienia kierunku Architektura Wnętrz oraz 40-lecia Wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

 

Konferencję poprzedzają zamknięte warsztaty dla partnerów 10. edycji PE-P, dyplomantów i studentów. Celem warsztatów jest poprawa zarządzania projektami prowadzonymi w Pracowni Projektów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem, uzyskanie konkretnych rozwiązań projektowych i nakreślenie wizji promocji projektów oraz Pracowni.

 

WSPÓŁORGANIZATOR

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentuje samorząd regionalny w licznych projektach o tematyce innowacyjnej, realizując tym samym prioryteto­we zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jed­nym z nich jest kreowanie współpracy pomiędzy środowi­skiem biznesu, instytucji naukowo-badawczych i wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w rozwój innowacji w regionie. W obszarze tych działań Urząd Marszałkowski bardzo aktyw­nie angażuje się w przedsięwzięcia związane z rozwojem sektora design, przede wszystkim w ramach Programu Operacyjne­go Kapitał Ludzki, realizując projekt Regionalne sie­ci innowacji i promocja innowacji w regionie, który obejmu­je również problematykę sektorów kreatywnych w Wiel­kopolsce. Do tej pory zorganizowa­ne zostały liczne konferencje, m.in. Światowe Dni Innowacji, warsztaty Zarządzanie Designem, Nowy Folk Design oraz szereg wystaw pod wspólną nazwą Wielkopolska Aleja Kreacji. Przeprowadzone zostały również bada­nia dotyczące aplikacji wzornictwa w województwie wielkopolskim oraz jego wpływu na wzrost konkurencyjności regionu. Od dwóch lat Urząd Marszałkowski współpracuje z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy organizacji wydarzenia arena DESIGN. W najbliższym czasie planowane są kolejne inicjatywy, których celem jest wspiera­nie współpracy na rzecz rozwoju wzornictwa oraz branż kreatywnych w Wielkopolsce.

 

zdjęcia z warsztatów i konferencji

 

<< powrót do listy